Σήμερα το κάθε εταιρικό website πρέπει να πληροί κάποιες επαγγελματικές προδιαγραφές, οι οποίες είναι και παγκόσμιες. Αν το site σας πληρεί αυτές τις προδιαγραφές τότε θα αποδίδει τα μέγιστα.