Ένα website δημιουργείται για να εξυπηρετήσει κάποιους πολύ συγκεκριμένους σκοπούς