Η συγκέντρωση πληροφοριών μέσω των επικοινωνιών είναι τόσο παλιά όσο και οι επικοινωνίες. Αρχικά γινόταν κυρίως μεταξύ αντιμαχόμενων κρατών για πολιτικο/στρατιωτικούς λόγους.